Podsumowanie Marszu Różowej Wstążki

   Sprawozdanie z Marszu Różowej Wstążki zorganizowanego w dn. 07.10.2018 r. przez Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w Łęcznej 

Dzień 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. W związku z chęcią  rozpropagowania jego obchodów na terenie woj. lubelskiego Członkinie Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” w Łęcznej  w dniu 07.10.2018r. zorganizowały dla mieszkańców Lubelszczyzny Marsz Różowej Wstążki, którego głównym celem było popularyzowanie wiedzy o profilaktyce nowotworowej ze zwróceniem uwagi na samobadanie piersi, właściwe odżywianie, a także prowadzenie aktywnego trybu życia.

Po Mszy św. uczestnicy Marszu z balonami i przypiętymi różowymi wstążeczkami przeszli do sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Po powitaniu gości biorących udział w akcji o charakterze edukacyjno-informacyjnym wśród uczestników rozdysponowano materiały promocyjne, a ze słów prowadzącej wybrzmiewały słowa informujące, że partnerem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miejski w Łęcznej.

Panel dyskusyjny poprzedzony wykładami lekarzy specjalistów z zakresu profilaktyki nowotworowej, psychologii, samobadania piersi, dietetyki to część konferencyjna wydarzenia, które, mamy nadzieję, na trwałe  wpisze się w nasze coroczne działania.

Wykładom i dyskusji towarzyszyły taneczno-wokalne występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej. W przerwach ratownik medyczny i pielęgniarka dokonywali pomiaru cukru i ciśnienia krwi. Wydarzeniu towarzyszyła również akcja ścinania włosów z przeznaczeniem na peruki dla osób po chemioterapii.

Wyrazem wdzięczności z naszej strony były kwiaty wręczone lekarzom-specjalistom biorącym udział w panelu dyskusyjnym i innym osobom, które zaangażowały się w przeprowadzenie spotkania zakończonego poczęstunkiem.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W Marszu Różowej Wstążki i konferencji wzięło udział 78 osób z różnych miejscowości woj. lubelskiego. Informacje i zdjęcia z niniejszego wydarzenia, promującego Lubelszczyznę znajdują się na naszej stronie internetowej www.amazonki.leczna.pl i na portalu społecznościowym Facebook.