Kampania edukacyjna „Jesteśmy Razem”

W nawiązaniu do jubileuszu XX-lecia naszego Stowarzyszenia uroczyście obchodzonego we wrześniu ubiegłego roku pragniemy jeszcze raz podziękować licznie przybyłej społeczności naszego miasta i okolic. Kampania edukacyjna „Jesteśmy razem” pod nazwą ”Walka z nowotworem może być wygrana” została przeprowadzona dzięki licznym darczyńcom. Część przekazanych nam kwot uświetniła jubileusz, natomiast część pozwoliła i pozwala prowadzić działania profilaktyczne w walce z chorobami nowotworowymi, między innymi z rakiem piersi.

Zakup fantomów-modeli do nauki samobadania piersi współfinansowany przez firmę Roche Polska pozwala uczyć kobiety i dziewczęta techniki prawidłowego badania własnych piersi i utrwalania nawyku ich badania, co jest ważnym czynnikiem zmniejszenia liczby zachorowalności kobiet na raka piersi.